Kenia voor beginners

De Republiek Kenia is een land in het oosten van Afrika. Het land staat bekend vanwege de verschillende soorten landschapen die de natuurlijke leefgebieden van een groot aantal soorten dieren vormen. Kenia behoort daarom al jarenlang tot de betere bestemmingen om op safari te gaan, waarbij vooral het Masai Mara reservaat een ideale bestemming is om wilde dieren te observeren. Daarnaast is Kenia ook een plek waar je kunt kennismaken met oude tradities, een rijke cultuur en fraaie landschappen. Voor strandliefhebbers biedt de kust van Kenia droomstranden langs een diepblauwe zee die nooit koeler is dan 25 graden Celsius. Kenia is enorm veelzijdig en daarom één van de betere vakantiebestemmingen in Afrika.

Vakantie naar Kenia boeken?

Wil je lekker chillen op het strand of op avontuur tijdens een safari? In Kenia kan het allemaal, je kunt het beste van twee werelden zelfs in één vakantie combineren. TUI biedt relaxte zonvakanties aan de Keniaanse kust en geweldige safari’s in de natuurparken van Kenia aan.

🌴 bekijk TUI strandvakantie's & safari's in Kenia 🦓

Landschap

Kenia heeft een zeer divers landschap dat uiteenloopt van berggebieden, hoogvlaktes, woestijngebieden en uitgestrekte savannes. Sommige delen van Kenia zijn zeer vruchtbaar en daardoor uitermate geschikt voor landbouw, terwijl andere gebieden woest en droog zijn. Binnen Kenia vind je de op één na hoogste berg van het continent Afrika: Mount Kenya. Deze berg heeft een hoogte van maar liefst 5199 meter. De toppen bestaan uit de restanten van een uitgedoofde vulkaan. Door de enorme hoogte vind je gletsjers op de hoogte plekken van Mount Kenya. Best bijzonder als je je bedenkt dat deze berg op de evenaar ligt. De hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro, ligt tegen de grens tussen Kenia en Tanzania aan. Hoewel de Kilimanjaro in Tanzania ligt, kun je hem vanuit Kenia ook prima zien liggen.

Kenia heeft aan de kust enkele mangrovegebieden. Kenia kent ondanks de ligging rond de evenaar vrij weinig bebossing. Slechts zo’n zes procent van Kenia bestaat uit bebost gebied. Savanne en steppe overheersen het landschap van Kenia. Uitgestrekte vlaktes met veel lage begroeiing vormen natuurlijk een paradijs voor mensen die op safari gaan. De dieren zijn vaak uitstekende zichtbaar en zeker de grotere kuddes maken in zo’n landschap veel indruk.

De savanne in Kenia

Inwoners van Kenia

De bevolking van Kenia bestaat uit ongeveer veertig verschillende volkeren, die ieder hun eigen regels en tradities kennen. De landsgrenzen in Afrika zijn immers niet door de oorspronkelijke bewoners vastgelegd, maar zijn door de Europese kolonisten bepaald. Hierdoor zie je dat er binnen een land soms totaal verschillende stammen, volkeren en culturen voorkomen en dat sommige volkeren zelfs verspreid leven over meerdere landen. Dit is in een deel van de Afrikaanse landen dan ook en blijvende bron van burgeroorlogen en strijd. Gelukkig leven in Kenia de meeste volkeren redelijk vredelievend met elkaar samen. Natuurlijk zijn er ook hier wel conflicten, maar over het algemeen is Kenia een voor Afrikaanse begrippen redelijk hechte eenheid.

Van de pakweg veertig volkeren die in Kenia leven, is een deel helemaal meegegaan in de verwestersing en modernisering van het land, terwijl een ander deel voor zover mogelijk nog steeds volgens oude tradities leeft en zich weinig van buitenaf laat beïnvloeden. Een in Nederland bekend volk zijn de Masai. Deze veehouders leidden vroeger een nomadenbestaan, maar leven tegenwoordig hoofdzakelijk op vaste plekken, Qua kleding en gewoontes zijn ze nog vrij traditioneel, waardoor deze in het zuidwesten van Kenia levende mensen populair zijn onder toeristen om te bezoeken. De Masai leven immers ook in een regio die vanwege de natuurparken erg populair is voor een vakantie in Kenia.

De Masai in Kenia

Religie

Oorspronkelijk geloofden de stammen in Kenia in een oppergod die vooral Ngai genoemd werd. Dit was de god van de regen. Wie weet dat regen een essentieel onderdeel is voor de Kenianen om aan voedsel te komen die zal dit begrijpen. De eerste wereldgodsdienst die in Kenia geïntroduceerd werd was de islam. Dat was vrijwel alleen maar aan de kust. De Europeanen hebben uiteindelijk in de negentiende en de twintigste eeuw ervoor gezorgd dat een groot deel van de bevolking christelijk werd. De protestanten zijn hierbij in de ruime meerderheid. Ongeveer tachtig procent van de Kenianen is christelijk en ongeveer tien procent islamitisch. De overige religies zijn echt minderheidsgeloven. Van ontkerking is in Kenia amper sprake. Het is opvallend hoeveel mensen er in Kenia nog echt religieus zijn. Traditionele religies hebben overigens ook nog steeds een aandeel van ongeveer acht procent in Kenia. Het aantal atheïsten is volgens de statistieken minimaal.

Geschiedenis van Kenia

In het bijna zeshonderdduizend vierkante kilometer tellende land was al heel vroeg sprake van menselijke bewoning. Sterker nog: toen miljoenen jaren geleden mensapen tot mensen evolueerden leefden de eerste mensachtigen onder andere in dit gebied. In het jaar 2000 is een fossiel gevonden ongeveer zes miljoen jaar oud in Kenia gevonden. Het betreft restanten van een hominidae, dat waren de primaten die als onze voorouders beschouwd mogen worden. Over de periode daarna is weinig bekend. Feit is dat er zo tussen 10.000 tot 5.000 voor Christus verzamelaars en jagers leefden in Kenia. Rond 2.000 voor Christus kwamen Koesjitische volkeren vanuit het gebied dat we nu onder ander als Ethiopië kennen richting Kenia. Dit waren nomadisch herders die vee hoedden en ook al wat aan kleinschalige landbouw deden. Rond het begin van onze jaartelling trokken ook de eerste Bantoe-sprekende volkeren naar Kenia. De Egyptenaren waren vanaf ongeveer 100 n.Chr. steeds meer in Kenia te zien en ook de Griekse handelaren kwamen deze kant op. Langzaam aan begonnen de eerste handelsnederzettingen langs de kust te verschijnen.

Een paar eeuwen later begonnen de Arabieren vanaf het Arabisch schiereiland naar Kenia te komen. Zo rond 750/800 n.Chr. begonnen zij stadstaten te stichten langs de kust. De islam werd toen geïntroduceerd in Kenia. De handel bloeide enorm op. Er werd handel gedreven met grote delen van Azië. In deze periode ontstond ook de Swahilicultuur. In de periode van pakweg 1000 tot 1500 na het begin van onze jaartelling werden steden zoals Mombassa, Pate, Lamu en Malindi machtige en welvarende handelssteden geworden.

In 1498 ontdekten de Portugezen Kenia. De ontdekkingsreiziger Vasco de Gama bereikte in 1498 Mombassa. Sindsdien hebben de Portugezen stapje voor stapje de belangrijkste plaatsen in Kenia veroverd totdat ze aan het einde van de zestiende eeuw hun doel bereikt hadden: ze hadden alle handelssteden in Kenia in handen. In 1593 leidde dit tot de bouw van Fort Jesus in Mombassa. De Arabieren waren jaloers op de rijkdommen die de Portugezen uit Kenia haalden en hebben jarenlang getracht de Portugezen uit Kenia te verdrijven. Dat lukte uiteindelijk pas na ruim honderd jaar, toen de Arabieren uit Oman een groot deel van de handelsplekken in Kenia en Tanzania teruggewonnen hadden op de Portugezen. In 1720 verlieten de laatste Portugezen Kenia.
In de negentiende eeuw, onder het bewind van sultan Seyyid Sa’id werd er een lucratieve slavenhandel opgezet. De Arabieren haalden de slaven tot uit de diepe binnenlanden van Kenia (en Tanzania) om die vervolgens via de slaven van Zanzibar te verhandelen. In 1822 werd de slavenhandel beperkt: er mochten geen slaven meer verkocht worden aan christelijke landen. In 1845 volgde er uiteindelijk een algeheel verbod op slavenhandel over zee en 28 jaar later kwam er eindelijk het algehele verbod op slavenhandel. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er steeds vaker ontdekkingsreizigers en zendelingen naar Kenia. Het christelijke geloof kreeg beetje bij beetje meer poot aan de grond in Kenia. Er werd ook steeds dieper de binnenlanden ingetrokken om het geloof te verspreiden. In 1884 legden Europese landen massaal claims op Afrika, dat dat jaar tijdens de Conferentie van Berlijn opgedeeld werd. Opvallend is dat de Afrikanen zelf geen enkele zeggenschap hadden bij de verdeling. Het waren uiteindelijk de Britten die deels door verdragen en afspraken Kenia in handen kregen. De Britten beginnen met het aanleggen van een dure en lange spoorweg richting Kisumu aan het Victoriameer.

Tijdens de aanleg van de spoorlijn wordt er een in 1899 een kamp opgebouwd op een gunstige plek. Hier kwam bijvoorbeeld door de hoogte van 1661 meter boven de zeespiegel geen malariamug voor. Deze plek groeide uit tot Nairobi, dat door de Britten al snel de nieuwe hoofdstad van Kenia werd. Door de aangelegde spoorweg werd het ineens vrij eenvoudig om landbouwgoederen vanuit het binnenland naar Mombassa te krijgen, zodat ze via zee geëxporteerd konden worden. Vanuit Groot-Britannië kwamen nieuwe kolonisten hun geluk beproeven in Kenia, waar onder andere koffie, tabak, thee, fruit en bloemen verbouwd konden worden. Rond 1930 woonden er ruim dertigduizend kolonisten in Kenia. Deze blanken kregen vaak de beste stukken landbouwgrond, wat ten koste ging van de Afrikanen. Er ontstonden reservaten waar de oorspronkelijk bewoners moesten gaan leven. De politieke onrust die daardoor ontstond zorgde voor een almaar groter groeiende wend om zelfstandig te worden. Demonstraties en opstanden waren het gevolg.

In 1944 werd de Kenya African Union opgericht. Deze KAU streed voor een zelfstandig Kenya. Daarna kwam ook de Mau-Mau-beweging op gang. Deze guerrilla’s geloofden niet meer in een vreedzame oplossing en gebruikten steeds vaker geweld om een eind te maken aan de koloniale overheersing. Leider Jomo Kenyatta moest de opstand bekopen met opsluiting. Nadat Kenyatta in 1961 vrij kwam werd hij de nieuwe leider van de Kenia African National Union (KANU). In die hoedanigheid wist hij het voor elkaar te krijgen dat Kenia in 1963 zelfstandig werd en dat hij in 1964 zelf de democratisch gekozen president werd van de onafhankelijke republiek Kenia.

Wildlife in Kenia

De opkomst van het toerisme

Het toerisme behoort tot de belangrijkste inkomstenbronnen van Kenia. Het toerisme is zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw gaan ontwikkelen, toen vooral Europeanen hun horizon begonnen te verbreden en steeds verder begonnen te reizen. Kenia was nog niet zo lang zelfstandig, maar had wel een vrij goede infrastructuur en zeker voor Afrikaanse begrippen een goed wegennetwerk. Al snel groeide Kenia uit tot één van de populairste vakantiebestemmingen in het oosten van Afrika. Het toerisme heeft een dal meegemaakt door aanslagen. In 1998 vond er een aanslag plaats op de Amerikaanse ambassades in Nairobi (Kenia) en Dar es Salaam (Tanzania). De bomaanslag in Nairobi was extreem bloedig: 213 doden en ongeveer 4000 gewonden waren het gevolg. In 2002 was het raak in Mombassa. Arabische terroristen bliezen een auto op voor een Israëlisch toeristenhotel. Er vielen 18 dodelijke slachtoffers.
Ook de afgelopen jaren is er weer terreurdreiging in Kenia. Er zijn meerdere aanslagen geweest waar de Somalische terroristische organisatie Al-Shabaab achter zit. Het grensgebied met Somalië is risicovol, maar ook elders in Kenia kunnen aanslagen voorkomen. Toch blijven toeristen nog in redelijke aantallen komen, gelukkig. Wie in de zuidwestelijke helft van Kenia verblijft die loopt vrij weinig risico.

De reden dat toeristen toch vrij massaal naar Kenia blijven reizen is omdat het land zoveel moois te bieden heeft en de terreurdreiging in de toeristische gebieden niet hoger is dan op bestemmingen zoals Turkije, Egypte, Londen of New York. Wie slim is zorgt er wel voor dat hij/zij met een gids op stap gaat. Iemand die je alles kan vertellen over het land, maar die er ook voor kan zorgen dat de reis door Kenia zo soepel mogelijk verloopt. Je moet je immers wel realiseren dat Afrika geen Europa is. De infrastructuur is gemiddeld minder goed, er is meer armoede en een beetje aanpassingsvermogen wordt wel verlangd van de reiziger. Wie echter dat accepteert die zal een geweldige vakantie in Kenia tegemoet gaan.

Regel je tours in Kenia

Via gespecialiseerde bedrijven zoals GetYourGuide en Tiqets kun je  tours en activiteiten in Kenia bekijken en reserveren. Zo ben jij zeker van jouw plaatsje tijdens je vakantie in Kenia.

✅ gegarandeerde toegang / deelname
📷 unieke ervaringen in Kenia
💳 te reserveren zonder creditcard

activiteiten en tours in Kenia via Tiqets

activiteiten en tours in Kenia via GetYourGuide

Opmerkingen?

We doen ons best om de informatie op www.keniavoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op onze contactpagina.

Een winkel langs de weg in Kenia